In

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Đơn vị trực thuộc >

In

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Chức năng In cho phép NSD in danh sách các đơn vị trực thuộc.

Cách thao tác

-       Tại màn hình Định khoản, nhấn tổ hợp phím Ctrl + P hoặc kích chuột vào biểu tượng image227 trên thanh công cụ.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC