In

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Chương trình mục tiêu >

In

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Chức năng In cho phép NSD in danh sách tất cả các Chương trình mục tiêu.

Cách thao tác

-       Tại màn hình danh sách Chương trình mục tiêu, kích chuột phải chọn “In”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+P, hoặc kích chuột vào biểu tượng image268 trên thanh công cụ.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC